Eseq is een verkorte versie van het woord "sequence". Het is een manier om korte sequenties van getallen op te schrijven. De eerste getal geeft aan hoeveel getallen er in de seqentie zitten, en de volgende getallen zijn de getallen zelf.

Bijvoorbeeld, de volgende seqentie heeft vijf getallen:

eseq(5, 1, 2, 3, 4, 5)

De eerste getal, 5, geeft aan dat de seqentie uit vijf getallen bestaat. De volgende vijf getallen zijn de getallen zelf.

Het volgende voorbeeld toont een seqentie met tien getallen:

eseq(10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
image